Wat is noodverlichting?

Als de spanning uitvalt, dan gaat als het goed is de noodverlichting aan

 
Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend. Veiligheid is helaas niet vanzelfsprekend, daar moeten we met z'n allen voor zorgen. Als gebouweigenaar heeft u de plicht de noodverlichtingsinstallatie te onderhouden zodat de veiligheid van aanwezige personen gewaarborgd is. 
noodverlichtingOK kan u daarbij van dienst zijn.
 
Noodverlichting neemt in onze samenleving een zeer belangrijke plaats in met betrekking tot het veilig kunnen verlaten van gebouwen bij calamiteiten en het wegvallen van de elektrische voedingsvoorzieningen. Dit geldt niet alleen voor de aanleg van een noodverlichting maar zeker  ook voor de verplichte inspectie en het noodzakelijke onderhoud ervan. Immers een installatie moet vele jaren betrouwbaar zijn werk doen tijdens de levensloop van het gebouw.
 
Om de goede werking van de noodverlichtingsinstallatie te waarborgen moet ten minste eenmaal per jaar een functionele inspectie en adequaat onderhoud plaatsvinden. Deze omvat zowel een visuele inspectie als het testen van de installatie. De regelgeving schrijft dat ook voor.
Uitgangspunt voor het onderhoud is dat de noodverlichting, naar redelijkheid, minimaal nog één jaar de vereiste prestaties moeten kunnen leveren.
 
noodverlichtingOK hanteert de ISSO-publicatie 79 (herziene versie 2010) als adequate methode voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud. 
 
 
Lees meer over jaarlijks onderhoud>>

Contact: telefoon 020-2050749fax 020-2050784info@noodverlichtingOK.nl